Available courses

  Bu kurs, katılımcıların ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi’nin temel prensiplerini ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 45001’in Geçmişi
  • ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi'nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)

  Bu kurs, ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi  standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 45001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 45001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, ISO 39001:2012 YTG Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 39001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 39001:2012’e Giriş
  • ISO 39001:2012 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, ISO 39001: 2012 Yol Trafik Güvenliği  standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 39001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 39001:2012’e Giriş
  • ISO 39001:2012 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 39001: 2012’in temel prensiplerini ve Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sisteminin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 39001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 39001:2012’e Giriş
  • ISO 39001:2012 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.


  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001’in Geçmişi
  • KYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001’in Geçmişi
  • KYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardlarının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001’in Geçmişi
  • KYS, ÇYS ve İSGYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardlarının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001’in Geçmişi
  • KYS, ÇYS ve İSGYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardlarının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001’in Geçmişi
  • KYS, ÇYS ve İSGYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardlarının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 14001’in Geçmişi
  • Çevre Yönetim Sistemi’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 14001’in Geçmişi
  • Çevre Yönetim Sistemi'nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 14001: 2015’in temel prensiplerini ve Çevre Yönetim Sisteminin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 14001’in Geçmişi
  • Çevre Yönetim Sistemi'nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)

  Bu kurs xüsusilə fərqindəliklərini və iş yerindəki risk və təhlükələrin qiymətləndirilməsi və nəzarətində yer aldıqları proses və fərqindəliklərini  yaxşılaşdırmaq istəyən İST sahəsində olanlar və ya mütəxəssislər üçün hazırlanmışdır. Komanda daxilində daha yaxşı sağlamlıq və təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirmək istəyən bir nəzarətçi və ya bir menecer olmağınızdan asılı olmayaraq, CV və karyera məqsədlərinizi artırmaq istəsəniz, bu kurs sizə bütün praktiki bilik və bacarıqlar vermək üçün hazırlanmışdır.

  Bu kurs özellikle farkındalıklarını ve işyerinde risklerin ve tehlikelerin değerlendirilmesi ve kontrolünde yer aldıkları süreçleri ve farkındalıklarını geliştirmek isteyen ISG alanındaki acemi ya da profesyoneller için tasarlanmıştır. Ekibiniz dahilinde daha iyi bir sağlık ve güvenlik önlemleri uygulamak isteyen ister bir süpervizör ya da bir müdür olun ya da CV'nizi ve kariyer hedeflerinizi yükseltmek isteyin, bu kurs size tüm pratik bilgi ve becerileri vermek için tasarlanmıştır. 

  This course is specifically designed for novice/professionals in the field of HSE looking to improve their awareness and the processes involved with assessing and controlling risks and hazards at the workplace. Whether you are a supervisor or manager looking to implement better health and safety measures within your teams or you are looking to enhance your CV and career prospects, the course is designed to give you all the practical knowledge and skill set.


  Temel Yangın Güvenliği, çalışanlar için temel bir güvenlik eğitimi kursudur. İşverenlere, işyerinde yangın önlemleri konusunda çalışanlara bilgi, talimat ve eğitim sağlamak Yangın Güvenliği Yönetmeliği tarafından yasal olarak zorunlu tutulmaktadır. Bu eğitim, bu gereksinimi yerine getirmenize yardımcı olur.

  Her yıl insanlar iş yerinde ölmekte ve yaralanmaktadır. İş ile ilgili kazalar ve hastalıklardan dolayı yıllık 40 milyonun üzerinde iş günü kaybedilmektedir.

  Bu kurs organizasyonlara neyin yanlış gittiğini bulmaları için bir fırsat verir. Alınan dersler ve aksiyon almak gelecekteki kazaları düşürebilir ya da önleyebilir bile.

  Adım adım bir rehber olarak, tüm organizasyonlara, özellikle daha küçük iş kollarına kendi sağlık ve güvenlik soruşturmalarını yapmaya yardımcı olacaktır. Kazaların ve olayların soruşturulması neden soruşturma yapmanız gerektiğini açıklar ve ortaya koyar ve sizi sürecin her adımına götürür.


  Maruz kalma değerlendirmesi, havalandırma ve solunum korumasının belirli yönlerini vurgulayarak mesleki hijyen ilkelerini, yöntemini, teknolojilerini, standartlarını ve piyasasını açıklar.


  İşyerinde hijyen şartlarını detaylandırır.

  Mesleki hijyen araçlarının temel becerilerini geliştirir.

  Yaygın Mesleki hijyen soruşturmalarını yetkin bir şekilde yönetebilme becerisi geliştirir.

  Explain occupational hygiene principles, method, technologies, standards and the marketplace with emphasis on exposure assessment, selected aspects of ventilation and respiratory protection.

  Elaborate hygiene condition in workplace.

  Develop basic skills in the sector of occupational hygiene instrumentation.

  Foster ability to competently manage common occupational hygiene investigation.

  Basic Fire Safety is an essential safety training course for the employees. Employers are legally required by Fire Safety Regulations to provide information, instruction and training to employees about fire precautions in the workplace. This training helps you to fulfill this requirement.


  Every year people are killed or injured at work. Over 40 million working days are lost annually through work-related accidents and illnesses.

  This course gives organisations an opportunity to find out what went wrong. Learning the lessons and taking action may reduce, or even prevent, accidents in the future.

  As a step-by-step guide, it will help all organisations, particularly smaller businesses, to carry out their own health and safety investigations. Investigating accidents and incidents explains why you need to carry out investigations and takes you through each step of the process.

  NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası (IG), sağlık ve güvenlik, işyeri tehlikelerinin belirlenmesi ve kontrolü ve bu bilginin pratik uygulaması ile ilgili ilkeleri kapsamaktadır. IG müfredatı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uygulama kuralları gibi en iyi uygulamalara ve uluslararası standartlara dayanan bir risk yönetimi yaklaşımını benimsemektedir. Yerel yasalar ve kültürel faktörler, ilgili ve uygun olan yerlerde çalışma programının bir parçasını oluşturabilir.

  Daha fazlası için www.nebosh.org.uk


  NEBOSH IG 2019

  The NEBOSH International General Certificate (IGC) covers the principles relating to health and safety, identification and control of workplace hazards and the practical application of this knowledge.  The IGC syllabus takes a risk management approach based on best practice and international standards, such as the International Labour Organisation (ILO) codes of practice.  Local laws and cultural factors may form part of the study programme where relevant and appropriate. 

  Read more on www.nebosh.org.uk

  The NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management is designed to cover a range of issues affecting process industries.

   Key topics covered by this qualification include:

  • Establishment of process management systems
  • Asset management and maintenance strategies
  • Safe start-up and shutdown of process plant
  • Performance standards for safety critical systems and equipment
  • Hazards and controls for:
   • Chemical reactions
   • Bulk storage of dangerous substances
   • Fire and explosion
  • Purpose and features of emergency plans

  This unit is divided into the following five key elements:

  • Process  safety leadership
  • Management  of process risk
  • Process safety  hazard control
  • Fire and explosion  protection

  Further details can be found in the syllabus guide which can be downloaded from its course page

  Read more on www.nebosh.org.uk


  NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası (IGC), sağlık ve güvenlik, işyeri tehlikelerinin belirlenmesi ve kontrolü ve bu bilginin pratik uygulaması ile ilgili ilkeleri kapsamaktadır. IGC müfredatı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uygulama kuralları gibi en iyi uygulamalara ve uluslararası standartlara dayanan bir risk yönetimi yaklaşımını benimsemektedir. Yerel yasalar ve kültürel faktörler, ilgili ve uygun olan yerlerde çalışma programının bir parçasını oluşturabilir.

  Daha fazlası için www.nebosh.org.uk


  The NEBOSH International General Certificate (IGC) covers the principles relating to health and safety, identification and control of workplace hazards and the practical application of this knowledge.  The IGC syllabus takes a risk management approach based on best practice and international standards, such as the International Labour Organisation (ILO) codes of practice.  Local laws and cultural factors may form part of the study programme where relevant and appropriate. 

  Read more on www.nebosh.org.uk


  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015’in temel prensiplerini ve Kalite Yönetim Sisteminin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar.


  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001’in Geçmişi
  • KYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)