Temel Yangın Güvenliği, çalışanlar için temel bir güvenlik eğitimi kursudur. İşverenlere, işyerinde yangın önlemleri konusunda çalışanlara bilgi, talimat ve eğitim sağlamak Yangın Güvenliği Yönetmeliği tarafından yasal olarak zorunlu tutulmaktadır. Bu eğitim, bu gereksinimi yerine getirmenize yardımcı olur.

Her yıl insanlar iş yerinde ölmekte ve yaralanmaktadır. İş ile ilgili kazalar ve hastalıklardan dolayı yıllık 40 milyonun üzerinde iş günü kaybedilmektedir.

Bu kurs organizasyonlara neyin yanlış gittiğini bulmaları için bir fırsat verir. Alınan dersler ve aksiyon almak gelecekteki kazaları düşürebilir ya da önleyebilir bile.

Adım adım bir rehber olarak, tüm organizasyonlara, özellikle daha küçük iş kollarına kendi sağlık ve güvenlik soruşturmalarını yapmaya yardımcı olacaktır. Kazaların ve olayların soruşturulması neden soruşturma yapmanız gerektiğini açıklar ve ortaya koyar ve sizi sürecin her adımına götürür.


Maruz kalma değerlendirmesi, havalandırma ve solunum korumasının belirli yönlerini vurgulayarak mesleki hijyen ilkelerini, yöntemini, teknolojilerini, standartlarını ve piyasasını açıklar.


İşyerinde hijyen şartlarını detaylandırır.

Mesleki hijyen araçlarının temel becerilerini geliştirir.

Yaygın Mesleki hijyen soruşturmalarını yetkin bir şekilde yönetebilme becerisi geliştirir.

Explain occupational hygiene principles, method, technologies, standards and the marketplace with emphasis on exposure assessment, selected aspects of ventilation and respiratory protection.

Elaborate hygiene condition in workplace.

Develop basic skills in the sector of occupational hygiene instrumentation.

Foster ability to competently manage common occupational hygiene investigation.

Basic Fire Safety is an essential safety training course for the employees. Employers are legally required by Fire Safety Regulations to provide information, instruction and training to employees about fire precautions in the workplace. This training helps you to fulfill this requirement.


Every year people are killed or injured at work. Over 40 million working days are lost annually through work-related accidents and illnesses.

This course gives organisations an opportunity to find out what went wrong. Learning the lessons and taking action may reduce, or even prevent, accidents in the future.

As a step-by-step guide, it will help all organisations, particularly smaller businesses, to carry out their own health and safety investigations. Investigating accidents and incidents explains why you need to carry out investigations and takes you through each step of the process.