NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası (IGC), sağlık ve güvenlik, işyeri tehlikelerinin belirlenmesi ve kontrolü ve bu bilginin pratik uygulaması ile ilgili ilkeleri kapsamaktadır. IGC müfredatı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uygulama kuralları gibi en iyi uygulamalara ve uluslararası standartlara dayanan bir risk yönetimi yaklaşımını benimsemektedir. Yerel yasalar ve kültürel faktörler, ilgili ve uygun olan yerlerde çalışma programının bir parçasını oluşturabilir.

Daha fazlası için www.nebosh.org.uk


The NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management is designed to cover a range of issues affecting process industries.

 Key topics covered by this qualification include:

 • Establishment of process management systems
 • Asset management and maintenance strategies
 • Safe start-up and shutdown of process plant
 • Performance standards for safety critical systems and equipment
 • Hazards and controls for:
  • Chemical reactions
  • Bulk storage of dangerous substances
  • Fire and explosion
 • Purpose and features of emergency plans

This unit is divided into the following five key elements:

 • Process  safety leadership
 • Management  of process risk
 • Process safety  hazard control
 • Fire and explosion  protection

Further details can be found in the syllabus guide which can be downloaded from its course page

Read more on www.nebosh.org.uk


The NEBOSH International General Certificate (IGC) covers the principles relating to health and safety, identification and control of workplace hazards and the practical application of this knowledge.  The IGC syllabus takes a risk management approach based on best practice and international standards, such as the International Labour Organisation (ILO) codes of practice.  Local laws and cultural factors may form part of the study programme where relevant and appropriate. 

Read more on www.nebosh.org.uk