Available courses

  Bu sınav, Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimini tamamlayan katılımcıların Exemplar Global onaylı Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi sertifikası almak için girecekleri çevrim içi değerlendirme sınavıdır.

  Sınava katılım koşulu; tüm eğitim modüllerinin tamamlanmış olması ve eğitim ortamında sağlanan El notu, Denetim Soru Listesinin okunmuş ve anlaşılmış olması ve deneme sınavlarının tamamlanmış olmasıdır. 

  Sınav tarihi ve saati adaylara e-posta ile bildirilir ve yukarıdaki koşulları sağlayan ve kendisini sınava girmeye hazır hisseden aday gönderilen e-postaya resimli tarafı taranmış nüfus cüzdanını göndererek sınava girişini teyid eder.

  Sınav gününde duyurulan saatte adayın hesabın atanan sınav sayfasına eriştiğinde kamerasını açarak adaya davet e-postasında gönderilen linkten görüntülü kimlik teyidini sağlamak zorundadır. Kimlik teyidi ile birlikte öğrencinin erişim yaptığı erişim noktasına ait IP bilgisi sistem tarafından kaydedilir. Sınava başka bir yerden/bilgisayardan devam edildiğinde bu bilgi sistemde tespit edilir ve girilen sınav geçersiz olarak kabul edilir.

  NTSS Adaya ait kimlik bilgisini, eğitim ve sınava erişim IP adresi ve erişim kayıtlarını aday ile ticari ilişkisi tamamlandıktan sonra 10 (on) yıl süre ile saklama hakkına sahiptir.  

  Eğitim kısmı aday sınava girmeden önce adaya erişilemez hale getirilir. 

  Sınav süresince eğitim bölümünde indirilen materyallerin kullanımı serbesttir. 

  Sınav dört bölümden oluşmaktadır. 

  Her bir bölüm için verilen süre 45 (kırkbeş) dakikadır. Sınav süresi 4 bölümden birine giriş ile başlar.

  İstediğiniz sınav bölümünden başlayabilirsiniz. Bu bölümlerden herhangi birine başladığınızda süre geriye saymaya başlayacaktır ve her bölüm değiştirildiğinde süre azalmaya devam edecektir. Toplam süre tamamlandığında sorulara cevap veremezsiniz.

  Sınavdan maksimum 100 puan alabilirsiniz, geçer not %70 puandır. Bölümlere göre asgari geçme koşulu aşağıda bölümler altında verilmiştir. Sınav da istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Her bir bölümden en az almanız gereken puanı unutmayınız. Bir bölümde barajı aşamamanız durumunda tüm sınavınız başarısız olacaktır.

  Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ibaresi her zaman ISO 39001:2012 standartını ifade eder.

  "Madde" sözcüğü, İlgili standardın 4.3.1 gibi bir sayıyla veya 4.4.6 c gibi bir sayı ve harfle tanımlanan bir paragrafını veya bölümünü ifade eder.

  Bölüm 1, 20 puan değerindedir (En az 15 puan) 

  Bu bölümde Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi'nin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 2, 20 puan değerindedir (En az 15 puan) 

  Bu bölümde Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 3, 30 puan değerindedir (En az 20 puan) 

  Bu bölümde Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi maddelerinin ve Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup ilgili alana doğru cevapların yazılması istenen soruları içerir.

  Not: Bu alanlarda verilen cevapların her biri ayrı puanlanır ve adaydan ifadelerin birebir yazılması beklenmez. Önemli olan verilen cevapların standartlar ve eğitim içeriğinde verilmek istenen ifade ile tutarlı ve doğru olmasıdır.

  6 Soru x 5 Puan

  Bölüm 4, 30 puan değerindedir (En az 20 puan) 

  Bu bölümde bir uygunsuzluk raporu yazmanın anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup, üç vaka çalışması vardır ve her vaka dikkatlice incelendikten sonra uygunsuzluk varsa uygunsuzluğun tipi ve ilgili standart maddesi/maddeleri, ifadeleri ile birlikte yazılmalıdır. Uygunsuzluk belirlenememişse sebebi yazılmalıdır. Fazladan yazılan ilgisiz her bir madde numarası -2 puan değerinde olup her bir vakada ulaşılacak en düşük puan sıfır(0) dır.

  3 Soru x 10 Puan

  Tekrar eğitim almadan 2 yıl içinde açılacak online sınavlara 300 TL+KDV karşılığında tekrar girilebilir. 2 yıl içerisinde adayların sınavı geçememesi durumunda Eğitimi tekrar almaları gerekmektedir. 

  Final değerlendirmeye başladığınızda çalışma materyaline erişiminiz kısıtlanmıştır ve her bir yaptığınız işlem kaydedilmektedir.

  Yazılı cevaplar değerlendirilip sınav başarı notunuz e-posta ile bildirilecektir. Sertifikayı almaya hak kazanmanız durumunda gönderi adresiniz teyid edildikten sonra adresinize posta/kargo yolu ile gönderilecektir.


  Bu sınav, ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimini tamamlayan katılımcıların Exemplar Global onaylı ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Baş Denetçi sertifikası almak için girecekleri çevrim içi değerlendirme sınavıdır. 

  Sınava katılım koşulu; tüm eğitim modüllerinin tamamlanmış olması ve eğitim ortamında sağlanan El notu, Denetim Soru Listesinin okunmuş ve anlaşılmış olması ve deneme sınavlarının tamamlanmış olmasıdır.

  Sınav tarihi ve saati adaylara e-posta ile bildirilir ve yukarıdaki koşulları sağlayan ve kendisini sınava girmeye hazır hisseden aday gönderilen e-postaya resimli tarafı taranmış nüfus cüzdanını göndererek sınava girişini teyid eder.

  Sınav gününde duyurulan saatte adayın hesabın atanan sınav sayfasına eriştiğinde kamerasını açarak adaya davet e-postasında gönderilen linkten görüntülü kimlik teyidini sağlamak zorundadır. Kimlik teyidi ile birlikte öğrencinin erişim yaptığı erişim noktasına ait IP bilgisi sistem tarafından kaydedilir. Sınava başka bir yerden/bilgisayardan devam edildiğinde bu bilgi sistemde tespit edilir ve girilen sınav geçersiz olarak kabul edilir.

  NTSS Adaya ait kimlik bilgisini, eğitim ve sınava erişim IP adresi ve erişim kayıtlarını aday ile ticari ilişkisi tamamlandıktan sonra 10 (on) yıl süre ile saklama hakkına sahiptir.  

  Eğitim kısmı aday sınava girmeden önce adaya erişilemez hale getirilir. 

  Sınav süresince eğitim bölümünde indirilen materyallerin kullanımı serbesttir.

  Sınav dört bölümden oluşmaktadır. 

  Her bir bölüm için verilen süre 45 (kırkbeş) dakikadır. Sınav süresi 4 bölümden birine giriş ile başlar.

  Sınavdan maksimum 100 puan alabilirsiniz, geçer not %70 puandır. Bölümlere göre asgari geçme koşulu aşağıda bölümler kısmında verilmiştir. Sınav da istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Her bir bölümden en az almanız gereken puanı unutmayınız. Bir bölümde barajı aşamamanız durumunda tüm sınavınız başarısız olacaktır.

  İSG Yönetim Sistemi ibaresi her zaman ISO 45001:2018 İSGYS standartını ifade eder.

  "Madde" sözcüğü, İlgili standardın 4.3.1 gibi bir sayıyla veya 4.4.6 c gibi bir sayı ve harfle tanımlanan bir paragrafını veya bölümünü ifade eder.

  Bölüm 1, 20 puan değerindedir (En az 15 puan)

  Bu bölümde İSG Yönetim Sistemi'nin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 2, 20 puan değerindedir (En az 15 puan)

  Bu bölümde Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 3, 30 puan değerindedir (En az 20 puan)

  Bu bölümde İSG Yönetim Sistemi maddelerinin ve Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup ilgili alana doğru cevapların yazılması istenen soruları içerir.

  Not: Bu alanlarda verilen cevapların her biri ayrı puanlanır ve adaydan ifadelerin birebir yazılması beklenmez. Önemli olan verilen cevapların standartlar ve eğitim içeriğinde verilmek istenen ifade ile tutarlı ve doğru olmasıdır.

  6 Soru x 5 Puan

  Bölüm 4, 30 puan değerindedir (En az 20 puan)

  Bu bölümde bir uygunsuzluk raporu yazmanın anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup, üç vaka çalışması vardır ve her vaka dikkatlice incelendikten sonra uygunsuzluk varsa uygunsuzluğun tipi ve ilgili standart maddesi/maddeleri, ifadeleri ile birlikte yazılmalıdır. Uygunsuzluk belirlenememişse sebebi yazılmalıdır. Fazladan yazılan ilgisiz her bir madde numarası -2 puan değerinde olup her bir vakada ulaşılacak en düşük puan sıfır(0) dır.

  3 Soru x 10 Puan

  Tekrar eğitim almadan 2 yıl içinde açılacak çevrimiçi sınavlara 300 TL+KDV karşılığında tekrar girilebilir. 2 yıl içerisinde adayların sınavı geçememesi durumunda Eğitimi tekrar almaları gerekmektedir. 

  Final değerlendirmeye başladığınızda çalışma materyaline erişiminiz kısıtlanmıştır ve her bir yaptığınız işlem kaydedilmektedir.

  Yazılı cevaplar değerlendirilip sınav başarı notunuz e-posta ile bildirilecektir. Sertifikayı almaya hak kazanmanız durumunda gönderi adresiniz teyid edildikten sonra adresinize posta/kargo yolu ile gönderilecektir.


  Bu sınav, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimini tamamlayan katılımcıların Exemplar Global onaylı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi sertifikası almak için girecekleri çevrim içi değerlendirme sınavıdır. 

  Sınava katılım koşulu; tüm eğitim modüllerinin tamamlanmış olması ve eğitim ortamında sağlanan El notu, Denetim Soru Listesinin okunmuş ve anlaşılmış olması ve deneme sınavlarının tamamlanmış olmasıdır.

  Sınav tarihi ve saati adaylara e-posta ile bildirilir ve yukarıdaki koşulları sağlayan ve kendisini sınava girmeye hazır hisseden aday gönderilen e-postaya resimli tarafı taranmış nüfus cüzdanını göndererek sınava girişini teyid eder.

  Sınav gününde duyurulan saatte adayın hesabın atanan sınav sayfasına eriştiğinde kamerasını açarak adaya davet e-postasında gönderilen linkten görüntülü kimlik teyidini sağlamak zorundadır. Kimlik teyidi ile birlikte öğrencinin erişim yaptığı erişim noktasına ait IP bilgisi sistem tarafından kaydedilir. Sınava başka bir yerden/bilgisayardan devam edildiğinde bu bilgi sistemde tespit edilir ve girilen sınav geçersiz olarak kabul edilir.

  NTSS Adaya ait kimlik bilgisini, eğitim ve sınava erişim IP adresi ve erişim kayıtlarını aday ile ticari ilişkisi tamamlandıktan sonra 10 (on) yıl süre ile saklama hakkına sahiptir.  

  Eğitim kısmı aday sınava girmeden önce adaya erişilemez hale getirilir. 

  Sınav süresince eğitim bölümünde indirilen materyallerin kullanımı serbesttir.

  Sınav dört bölümden oluşmaktadır. 

  Her bir bölüm için verilen süre 45 (kırkbeş) dakikadır. Sınav süresi 4 bölümden birine giriş ile başlar.

  Sınavdan maksimum 100 puan alabilirsiniz, geçer not %70 puandır. Bölümlere göre asgari geçme koşulu aşağıda bölümler kısmında verilmiştir. Sınav da istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Her bir bölümden en az almanız gereken puanı unutmayınız. Bir bölümde barajı aşamamanız durumunda tüm sınavınız başarısız olacaktır.

  Kalite Yönetim Sistemi ibaresi her zaman ISO 9001:2015 KYS standartını ifade eder.

  "Madde" sözcüğü, İlgili standardın 4.3.1 gibi bir sayıyla veya 4.4.6 c gibi bir sayı ve harfle tanımlanan bir paragrafını veya bölümünü ifade eder.

  Bölüm 1, 20 puan değerindedir (En az 15 puan)

  Bu bölümde Kalite Yönetim Sistemi'nin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 2, 20 puan değerindedir (En az 15 puan)

  Bu bölümde Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 3, 30 puan değerindedir (En az 20 puan)

  Bu bölümde Kalite Yönetim Sistemi maddelerinin ve Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup ilgili alana doğru cevapların yazılması istenen soruları içerir.

  Not: Bu alanlarda verilen cevapların her biri ayrı puanlanır ve adaydan ifadelerin birebir yazılması beklenmez. Önemli olan verilen cevapların standartlar ve eğitim içeriğinde verilmek istenen ifade ile tutarlı ve doğru olmasıdır.

  6 Soru x 5 Puan

  Bölüm 4, 30 puan değerindedir (En az 20 puan)

  Bu bölümde bir uygunsuzluk raporu yazmanın anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup, üç vaka çalışması vardır ve her vaka dikkatlice incelendikten sonra uygunsuzluk varsa uygunsuzluğun tipi ve ilgili standart maddesi/maddeleri, ifadeleri ile birlikte yazılmalıdır. Uygunsuzluk belirlenememişse sebebi yazılmalıdır. Fazladan yazılan ilgisiz her bir madde numarası -2 puan değerinde olup her bir vakada ulaşılacak en düşük puan sıfır(0) dır.

  3 Soru x 10 Puan

  Tekrar eğitim almadan 2 yıl içinde açılacak çevrimiçi sınavlara 300 TL+KDV karşılığında tekrar girilebilir. 2 yıl içerisinde adayların sınavı geçememesi durumunda Eğitimi tekrar almaları gerekmektedir. 

  Final değerlendirmeye başladığınızda çalışma materyaline erişiminiz kısıtlanmıştır ve her bir yaptığınız işlem kaydedilmektedir.

  Yazılı cevaplar değerlendirilip sınav başarı notunuz e-posta ile bildirilecektir. Sertifikayı almaya hak kazanmanız durumunda gönderi adresiniz teyid edildikten sonra adresinize posta/kargo yolu ile gönderilecektir.


  Bu kurs, katılımcıların ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri standartının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 50001’in Geçmişi
  • Enerji Yönetim Sistemi’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
  • ISO 50001:2018’e Giriş
  • ISO 50001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemlerinin temel prensiplerini ve ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi'nin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar. 

  Eğitim İçeriği

  • ISO 50001’in Geçmişi
  • Enerji Yönetim Sistemi’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
  • ISO 50001:2018’e Giriş
  • ISO 50001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)

  Bu sınav, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimini tamamlayan katılımcıların Exemplar Global onaylı ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi sertifikası almak için girecekleri çevrim içi değerlendirme sınavıdır. 

  Sınava katılım koşulu; tüm eğitim modüllerinin tamamlanmış olması ve eğitim ortamında sağlanan El notu, Denetim Soru Listesinin okunmuş ve anlaşılmış olması ve deneme sınavlarının tamamlanmış olmasıdır.

  Sınav tarihi ve saati adaylara e-posta ile bildirilir ve yukarıdaki koşulları sağlayan ve kendisini sınava girmeye hazır hisseden aday gönderilen e-postaya resimli tarafı taranmış nüfus cüzdanını göndererek sınava girişini teyid eder.

  Sınav gününde duyurulan saatte adayın hesabın atanan sınav sayfasına eriştiğinde kamerasını açarak adaya davet e-postasında gönderilen linkten görüntülü kimlik teyidini sağlamak zorundadır. Kimlik teyidi ile birlikte öğrencinin erişim yaptığı erişim noktasına ait IP bilgisi sistem tarafından kaydedilir. Sınava başka bir yerden/bilgisayardan devam edildiğinde bu bilgi sistemde tespit edilir ve girilen sınav geçersiz olarak kabul edilir.

  NTSS Adaya ait kimlik bilgisini, eğitim ve sınava erişim IP adresi ve erişim kayıtlarını aday ile ticari ilişkisi tamamlandıktan sonra 10 (on) yıl süre ile saklama hakkına sahiptir.  

  Eğitim kısmı aday sınava girmeden önce adaya erişilemez hale getirilir. 

  Sınav süresince eğitim bölümünde indirilen materyallerin kullanımı serbesttir.

  Sınav dört bölümden oluşmaktadır. 

  Her bir bölüm için verilen süre 45 (kırkbeş) dakikadır. Sınav süresi 4 bölümden birine giriş ile başlar.

  Sınavdan maksimum 100 puan alabilirsiniz, geçer not %70 puandır. Bölümlere göre asgari geçme koşulu aşağıda bölümler kısmında verilmiştir. Sınav da istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Her bir bölümden en az almanız gereken puanı unutmayınız. Bir bölümde barajı aşamamanız durumunda tüm sınavınız başarısız olacaktır.

  Çevre Yönetim Sistemi ibaresi her zaman ISO 14001:2015 ÇYS standartını ifade eder.

  "Madde" sözcüğü, İlgili standardın 4.3.1 gibi bir sayıyla veya 4.4.6 c gibi bir sayı ve harfle tanımlanan bir paragrafını veya bölümünü ifade eder.

  Bölüm 1, 20 puan değerindedir (En az 15 puan)

  Bu bölümde Çevre Yönetim Sistemi'nin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  19 Soru

  Bölüm 2, 20 puan değerindedir (En az 15 puan)

  Bu bölümde Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 3, 30 puan değerindedir (En az 20 puan)

  Bu bölümde Çevre Yönetim Sistemi maddelerinin ve Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup ilgili alana doğru cevapların yazılması istenen soruları içerir.

  Not: Bu alanlarda verilen cevapların her biri ayrı puanlanır ve adaydan ifadelerin birebir yazılması beklenmez. Önemli olan verilen cevapların standartlar ve eğitim içeriğinde verilmek istenen ifade ile tutarlı ve doğru olmasıdır.

  6 Soru x 5 Puan

  Bölüm 4, 30 puan değerindedir (En az 20 puan)

  Bu bölümde bir uygunsuzluk raporu yazmanın anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup, üç vaka çalışması vardır ve her vaka dikkatlice incelendikten sonra uygunsuzluk varsa uygunsuzluğun tipi ve ilgili standart maddesi/maddeleri, ifadeleri ile birlikte yazılmalıdır. Uygunsuzluk belirlenememişse sebebi yazılmalıdır. Fazladan yazılan ilgisiz her bir madde numarası -2 puan değerinde olup her bir vakada ulaşılacak en düşük puan sıfır(0) dır.

  3 Soru x 10 Puan

  Tekrar eğitim almadan 2 yıl içinde açılacak çevrimiçi sınavlara 300 TL+KDV karşılığında tekrar girilebilir. 2 yıl içerisinde adayların sınavı geçememesi durumunda Eğitimi tekrar almaları gerekmektedir. 

  Final değerlendirmeye başladığınızda çalışma materyaline erişiminiz kısıtlanmıştır ve her bir yaptığınız işlem kaydedilmektedir.

  Yazılı cevaplar değerlendirilip sınav başarı notunuz e-posta ile bildirilecektir. Sertifikayı almaya hak kazanmanız durumunda gönderi adresiniz teyid edildikten sonra adresinize posta/kargo yolu ile gönderilecektir.


  • Tehlikeli madde biçimlerini, sınıflarını ve bunlara maruz kalmanın doğurduğu sağlık riskleri
  • İşyerinde yaygın olarak karşılaşılan maddelerin sağlık riskini değerlendirirken dikkate alınması gereken faktörler
  • Uzun ve kısa dönemli maruziyet sınırlarının amacı dahil olmak üzere mesleki maruziyet sınırlarının kullanımını ve sınırlandırmaları
  • Tehlikeli maddelere maruziyetten kaynaklanan sağlığın bozulması riskini azaltmak için gereken kontrol tedbirleri
  • Belirli maddelerle ilişkilendiren tehlike, risk ve kontrolleri
  • Atıkların güvenli şekilde taşınması ve depolanmasına ilişkin temel şartlar

  NEBOSH HSE Award in Managing Risks and Risk Assessment at Work

  NEBOSH HSE Award in Managing Risks and Risk Assessment at Work, is an introductory level qualification that looks at health and safety risk management at work and the process to be adopted for controlling health and safety risks caused by workplace hazards.

  This qualification has been designed to assist staff or volunteers involved in managing workplace risks and who undertake risk assessments, to confidently identify sensible and proportionate precautions to control the risks in the workplace. The syllabus and accompanying workbook have been developed by NEBOSH, in conjunction with Great Britain’s Health and Safety Regulator, the Health and Safety Executive (HSE), and is based on published HSE guidance.

  Bu kurs xüsusilə fərqindəliklərini və iş yerindəki risk və təhlükələrin qiymətləndirilməsi və nəzarətində yer aldıqları proses və fərqindəliklərini  yaxşılaşdırmaq istəyən İST sahəsində olanlar və ya mütəxəssislər üçün hazırlanmışdır. Komanda daxilində daha yaxşı sağlamlıq və təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirmək istəyən bir nəzarətçi və ya bir menecer olmağınızdan asılı olmayaraq, CV və karyera məqsədlərinizi artırmaq istəsəniz, bu kurs sizə bütün praktiki bilik və bacarıqlar vermək üçün hazırlanmışdır.

  Bu kurs özellikle farkındalıklarını ve işyerinde risklerin ve tehlikelerin değerlendirilmesi ve kontrolünde yer aldıkları süreçleri ve farkındalıklarını geliştirmek isteyen ISG alanındaki acemi ya da profesyoneller için tasarlanmıştır. Ekibiniz dahilinde daha iyi bir sağlık ve güvenlik önlemleri uygulamak isteyen ister bir süpervizör ya da bir müdür olun ya da CV'nizi ve kariyer hedeflerinizi yükseltmek isteyin, bu kurs size tüm pratik bilgi ve becerileri vermek için tasarlanmıştır. 

  This course is specifically designed for novice/professionals in the field of HSE looking to improve their awareness and the processes involved with assessing and controlling risks and hazards at the workplace. Whether you are a supervisor or manager looking to implement better health and safety measures within your teams or you are looking to enhance your CV and career prospects, the course is designed to give you all the practical knowledge and skill set.


  Temel Yangın Güvenliği, çalışanlar için temel bir güvenlik eğitimi kursudur. İşverenlere, işyerinde yangın önlemleri konusunda çalışanlara bilgi, talimat ve eğitim sağlamak Yangın Güvenliği Yönetmeliği tarafından yasal olarak zorunlu tutulmaktadır. Bu eğitim, bu gereksinimi yerine getirmenize yardımcı olur.

  Her yıl insanlar iş yerinde ölmekte ve yaralanmaktadır. İş ile ilgili kazalar ve hastalıklardan dolayı yıllık 40 milyonun üzerinde iş günü kaybedilmektedir.

  Bu kurs organizasyonlara neyin yanlış gittiğini bulmaları için bir fırsat verir. Alınan dersler ve aksiyon almak gelecekteki kazaları düşürebilir ya da önleyebilir bile.

  Adım adım bir rehber olarak, tüm organizasyonlara, özellikle daha küçük iş kollarına kendi sağlık ve güvenlik soruşturmalarını yapmaya yardımcı olacaktır. Kazaların ve olayların soruşturulması neden soruşturma yapmanız gerektiğini açıklar ve ortaya koyar ve sizi sürecin her adımına götürür.


  Maruz kalma değerlendirmesi, havalandırma ve solunum korumasının belirli yönlerini vurgulayarak mesleki hijyen ilkelerini, yöntemini, teknolojilerini, standartlarını ve piyasasını açıklar.


  İşyerinde hijyen şartlarını detaylandırır.

  Mesleki hijyen araçlarının temel becerilerini geliştirir.

  Yaygın Mesleki hijyen soruşturmalarını yetkin bir şekilde yönetebilme becerisi geliştirir.

  Explain occupational hygiene principles, method, technologies, standards and the marketplace with emphasis on exposure assessment, selected aspects of ventilation and respiratory protection.

  Elaborate hygiene condition in workplace.

  Develop basic skills in the sector of occupational hygiene instrumentation.

  Foster ability to competently manage common occupational hygiene investigation.

  Basic Fire Safety is an essential safety training course for the employees. Employers are legally required by Fire Safety Regulations to provide information, instruction and training to employees about fire precautions in the workplace. This training helps you to fulfill this requirement.


  Every year people are killed or injured at work. Over 40 million working days are lost annually through work-related accidents and illnesses.

  This course gives organisations an opportunity to find out what went wrong. Learning the lessons and taking action may reduce, or even prevent, accidents in the future.

  As a step-by-step guide, it will help all organisations, particularly smaller businesses, to carry out their own health and safety investigations. Investigating accidents and incidents explains why you need to carry out investigations and takes you through each step of the process.

  NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası (IG), sağlık ve güvenlik, işyeri tehlikelerinin belirlenmesi ve kontrolü ve bu bilginin pratik uygulaması ile ilgili ilkeleri kapsamaktadır. IG müfredatı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uygulama kuralları gibi en iyi uygulamalara ve uluslararası standartlara dayanan bir risk yönetimi yaklaşımını benimsemektedir. Yerel yasalar ve kültürel faktörler, ilgili ve uygun olan yerlerde çalışma programının bir parçasını oluşturabilir.

  Daha fazlası için www.nebosh.org.uk


  NEBOSH IG New

  The NEBOSH International General Certificate (IGC) covers the principles relating to health and safety, identification and control of workplace hazards and the practical application of this knowledge.  The IGC syllabus takes a risk management approach based on best practice and international standards, such as the International Labour Organisation (ILO) codes of practice.  Local laws and cultural factors may form part of the study programme where relevant and appropriate. 

  Read more on www.nebosh.org.uk

  The NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management is designed to cover a range of issues affecting process industries.

   Key topics covered by this qualification include:

  • Establishment of process management systems
  • Asset management and maintenance strategies
  • Safe start-up and shutdown of process plant
  • Performance standards for safety critical systems and equipment
  • Hazards and controls for:
   • Chemical reactions
   • Bulk storage of dangerous substances
   • Fire and explosion
  • Purpose and features of emergency plans

  This unit is divided into the following five key elements:

  • Process  safety leadership
  • Management  of process risk
  • Process safety  hazard control
  • Fire and explosion  protection

  Further details can be found in the syllabus guide which can be downloaded from its course page

  Read more on www.nebosh.org.uk


  Bu sınav, Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimini tamamlayan katılımcıların Exemplar Global onaylı Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi sertifikası almak için girecekleri çevrim içi değerlendirme sınavıdır.

  Sınava katılım koşulu; tüm eğitim modüllerinin tamamlanmış olması ve eğitim ortamında sağlanan El notu, Denetim Soru Listesinin okunmuş ve anlaşılmış olması ve deneme sınavlarının tamamlanmış olmasıdır. 

  Sınav tarihi ve saati adaylara e-posta ile bildirilir ve yukarıdaki koşulları sağlayan ve kendisini sınava girmeye hazır hisseden aday gönderilen e-postaya resimli tarafı taranmış nüfus cüzdanını göndererek sınava girişini teyid eder.

  Sınav gününde duyurulan saatte adayın hesabın atanan sınav sayfasına eriştiğinde kamerasını açarak adaya davet e-postasında gönderilen linkten görüntülü kimlik teyidini sağlamak zorundadır. Kimlik teyidi ile birlikte öğrencinin erişim yaptığı erişim noktasına ait IP bilgisi sistem tarafından kaydedilir. Sınava başka bir yerden/bilgisayardan devam edildiğinde bu bilgi sistemde tespit edilir ve girilen sınav geçersiz olarak kabul edilir.

  NTSS Adaya ait kimlik bilgisini, eğitim ve sınava erişim IP adresi ve erişim kayıtlarını aday ile ticari ilişkisi tamamlandıktan sonra 10 (on) yıl süre ile saklama hakkına sahiptir.  

  Eğitim kısmı aday sınava girmeden önce adaya erişilemez hale getirilir. 

  Sınav süresince eğitim bölümünde indirilen materyallerin kullanımı serbesttir. 

  Sınav dört bölümden oluşmaktadır. 

  Her bir bölüm için verilen süre 45 (kırkbeş) dakikadır. Sınav süresi 4 bölümden birine giriş ile başlar.

  İstediğiniz sınav bölümünden başlayabilirsiniz. Bu bölümlerden herhangi birine başladığınızda süre geriye saymaya başlayacaktır ve her bölüm değiştirildiğinde süre azalmaya devam edecektir. Toplam süre tamamlandığında sorulara cevap veremezsiniz.

  Sınavdan maksimum 100 puan alabilirsiniz, geçer not %70 puandır. Bölümlere göre asgari geçme koşulu aşağıda bölümler altında verilmiştir. Sınav da istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Her bir bölümden en az almanız gereken puanı unutmayınız. Bir bölümde barajı aşamamanız durumunda tüm sınavınız başarısız olacaktır.

  Enerji Yönetim Sistemi ibaresi her zaman ISO 50001:2018 standartını ifade eder.

  "Madde" sözcüğü, İlgili standardın 4.3.1 gibi bir sayıyla veya 4.4.6 c gibi bir sayı ve harfle tanımlanan bir paragrafını veya bölümünü ifade eder.

  Bölüm 1, 20 puan değerindedir (En az 15 puan) 

  Bu bölümde Enerji Yönetim Sistemi'nin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 2, 20 puan değerindedir (En az 15 puan) 

  Bu bölümde Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 3, 30 puan değerindedir (En az 20 puan) 

  Bu bölümde Enerji Yönetim Sistemi maddelerinin ve Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup ilgili alana doğru cevapların yazılması istenen soruları içerir.

  Not: Bu alanlarda verilen cevapların her biri ayrı puanlanır ve adaydan ifadelerin birebir yazılması beklenmez. Önemli olan verilen cevapların standartlar ve eğitim içeriğinde verilmek istenen ifade ile tutarlı ve doğru olmasıdır.

  6 Soru x 5 Puan

  Bölüm 4, 30 puan değerindedir (En az 20 puan) 

  Bu bölümde bir uygunsuzluk raporu yazmanın anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup, üç vaka çalışması vardır ve her vaka dikkatlice incelendikten sonra uygunsuzluk varsa uygunsuzluğun tipi ve ilgili standart maddesi/maddeleri, ifadeleri ile birlikte yazılmalıdır. Uygunsuzluk belirlenememişse sebebi yazılmalıdır. Fazladan yazılan ilgisiz her bir madde numarası -2 puan değerinde olup her bir vakada ulaşılacak en düşük puan sıfır(0) dır.

  3 Soru x 10 Puan

  Tekrar eğitim almadan 2 yıl içinde açılacak online sınavlara 300 TL+KDV karşılığında tekrar girilebilir. 2 yıl içerisinde adayların sınavı geçememesi durumunda Eğitimi tekrar almaları gerekmektedir. 

  Final değerlendirmeye başladığınızda çalışma materyaline erişiminiz kısıtlanmıştır ve her bir yaptığınız işlem kaydedilmektedir.

  Yazılı cevaplar değerlendirilip sınav başarı notunuz e-posta ile bildirilecektir. Sertifikayı almaya hak kazanmanız durumunda gönderi adresiniz teyid edildikten sonra adresinize posta/kargo yolu ile gönderilecektir.


  Bu kurs, katılımcıların ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri standartının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 50001’in Geçmişi
  • Enerji Yönetim Sistemi’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri
  • ISO 50001:2018’e Giriş
  • ISO 50001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu sınav, Entegre Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimini tamamlayan katılımcıların Exemplar Global onaylı Entegre Yönetim Sistemi Baş Denetçi sertifikası almak için girecekleri çevrim içi değerlendirme sınavıdır. 

  Sınava katılım koşulu; tüm eğitim modüllerinin tamamlanmış olması ve eğitim ortamında sağlanan El notu, Denetim Soru Listesinin okunmuş ve anlaşılmış olması ve deneme sınavlarının tamamlanmış olmasıdır.

  Sınav tarihi ve saati adaylara e-posta ile bildirilir ve yukarıdaki koşulları sağlayan ve kendisini sınava girmeye hazır hisseden aday gönderilen e-postaya resimli tarafı taranmış nüfus cüzdanını göndererek sınava girişini teyid eder.

  Sınav gününde duyurulan saatte adayın hesabın atanan sınav sayfasına eriştiğinde kamerasını açarak adaya davet e-postasında gönderilen linkten görüntülü kimlik teyidini sağlamak zorundadır. Kimlik teyidi ile birlikte öğrencinin erişim yaptığı erişim noktasına ait IP bilgisi sistem tarafından kaydedilir. Sınava başka bir yerden/bilgisayardan devam edildiğinde bu bilgi sistemde tespit edilir ve girilen sınav geçersiz olarak kabul edilir.

  NTSS Adaya ait kimlik bilgisini, eğitim ve sınava erişim IP adresi ve erişim kayıtlarını aday ile ticari ilişkisi tamamlandıktan sonra 10 (on) yıl süre ile saklama hakkına sahiptir.  

  Eğitim kısmı aday sınava girmeden önce adaya erişilemez hale getirilir. 

  Sınav süresince eğitim bölümünde indirilen materyallerin kullanımı serbesttir.

  Sınav dört bölümden oluşmaktadır. 

  Her bir bölüm için verilen süre 45 (kırkbeş) dakikadır. Sınav süresi 4 bölümden birine giriş ile başlar.

  Sınavdan maksimum 100 puan alabilirsiniz, geçer not %70 puandır. Bölümlere göre asgari geçme koşulu aşağıda bölümler kısmında verilmiştir. Sınav da istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz. Her bir bölümden en az almanız gereken puanı unutmayınız. Bir bölümde barajı aşamamanız durumunda tüm sınavınız başarısız olacaktır.

  Entegre Yönetim Sistemi ibaresi her zaman ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS ve ISO 45001:2018 İSGYS standartlarını ifade eder.

  "Madde" sözcüğü, İlgili standardın 4.3.1 gibi bir sayıyla veya 4.4.6 c gibi bir sayı ve harfle tanımlanan bir paragrafını veya bölümünü ifade eder.

  Bölüm 1, 20 puan değerindedir (En az 15 puan)

  Bu bölümde Entegre Yönetim Sistemi'nin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 2, 20 puan değerindedir (En az 15 puan)

  Bu bölümde Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup çoktan seçmeli, sıralamalı ve ilgili alana doğru cevabı yerleştirme gibi seçenekli soruları içerir.

  20 Soru x 1 Puan

  Bölüm 3, 30 puan değerindedir (En az 20 puan)

  Bu bölümde Entegre Yönetim Sistemi maddelerinin ve Yönetim Sistemleri Denetim ilkelerinin anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup ilgili alana doğru cevapların yazılması istenen soruları içerir.

  Not: Bu alanlarda verilen cevapların her biri ayrı puanlanır ve adaydan ifadelerin birebir yazılması beklenmez. Önemli olan verilen cevapların standartlar ve eğitim içeriğinde verilmek istenen ifade ile tutarlı ve doğru olmasıdır.

  6 Soru x 5 Puan

  Bölüm 4, 30 puan değerindedir (En az 20 puan)

  Bu bölümde bir uygunsuzluk raporu yazmanın anlaşıldığının doğrulanması hedeflenmiş olup, üç vaka çalışması vardır ve her vaka dikkatlice incelendikten sonra uygunsuzluk varsa uygunsuzluğun tipi ve ilgili standart maddesi/maddeleri, ifadeleri ile birlikte yazılmalıdır. Uygunsuzluk belirlenememişse sebebi yazılmalıdır. Fazladan yazılan ilgisiz her bir madde numarası -2 puan değerinde olup her bir vakada ulaşılacak en düşük puan sıfır(0) dır.

  3 Soru x 10 Puan

  Tekrar eğitim almadan 2 yıl içinde açılacak online sınavlara 300 TL+KDV karşılığında tekrar girilebilir. 2 yıl içerisinde adayların sınavı geçememesi durumunda Eğitimi tekrar almaları gerekmektedir. 

  Final değerlendirmeye başladığınızda çalışma materyaline erişiminiz kısıtlanmıştır ve her bir yaptığınız işlem kaydedilmektedir.

  Yazılı cevaplar değerlendirilip sınav başarı notunuz e-posta ile bildirilecektir. Sertifikayı almaya hak kazanmanız durumunda gönderi adresiniz teyid edildikten sonra adresinize posta/kargo yolu ile gönderilecektir.


  Bu kurs, katılımcıların ISO 14001: 2015’in temel prensiplerini ve Çevre Yönetim Sisteminin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 14001’in Geçmişi
  • Çevre Yönetim Sistemi'nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)

  Bu kurs, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 14001’in Geçmişi
  • Çevre Yönetim Sistemi'nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardlarının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 14001’in Geçmişi
  • Çevre Yönetim Sistemi’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardlarının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001’in Geçmişi
  • KYS, ÇYS ve İSGYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardlarının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001’in Geçmişi
  • KYS, ÇYS ve İSGYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardlarının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001’in Geçmişi
  • KYS, ÇYS ve İSGYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 14001:2015’e Giriş
  • ISO 14001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001’in Geçmişi
  • KYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.


  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001’in Geçmişi
  • KYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 39001: 2012’in temel prensiplerini ve Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sisteminin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 39001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 39001:2012’e Giriş
  • ISO 39001:2012 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)

  Bu kurs, ISO 39001: 2012 Yol Trafik Güvenliği  standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 39001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 39001:2012’e Giriş
  • ISO 39001:2012 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, ISO 39001:2012 YTG Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 39001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 39001:2012’e Giriş
  • ISO 39001:2012 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 9001: 2015’in temel prensiplerini ve Kalite Yönetim Sisteminin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar.


  Eğitim İçeriği

  • ISO 9001’in Geçmişi
  • KYS’nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 9001:2015’e Giriş
  • ISO 9001:2015 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)

  Bu kurs, ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 45001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi

  Bu kurs, katılımcıların ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi’nin temel prensiplerini ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 45001’in Geçmişi
  • ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi'nin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 gereklilikleri (4.-10. Maddeler)

  Bu kurs, ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi  standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği

  • ISO 45001’in Geçmişi
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Yararları
  • Önemli Terimler ve Tanımlar
  • Kalite Yönetim İlkeleri
  • ISO 45001:2018’e Giriş
  • ISO 45001:2018 Gereklilikleri (4.-10. Maddeler)
  • Bir denetim başlatma
  • Belge İnceleme
  • Denetim Planı
  • Denetim Çalışması
  • Açılış Toplantısı
  • Denetimi gerçekleştirme
  • Belgeleme
  • Uygunsuzluklar
  • Kapanış Toplantısı
  • Denetim Raporu
  • Denetim Takibi